Kvalitetspolicy
Uno Larsson Plattsättning AB skall i varje enskild entreprenad lämna ifrån sig ett utfört arbete med kvalitet.
Erfoderliga resurser för kvalitetsåtgärder finns
Medarbetarna aktivt deltar i kvalitetsarbetet
Inköp av material görs efter fastställd kvalitetsrutin
Egenkontroll genomförs i enlighet med PERs kvalitetsplan
Ny eller omplacerad personal får utbildning i kvalitetsfrågor

 

Organisation:
Företagsledning utser en representant på varje arbetsplats för att kontrollera leveranser och material kvalité.
Inköp:
Uno Larsson Plattsättning AB har rutiner som säkerställer att inköp av kakel, klinker, fix och fog motsvarar ställda krav samt att leveranser görs enligt avtal.
Uno Larsson Plattsättning AB använder sig bara av godkända leverantörer.
Kontroll:
Uno Larsson Plattsättning AB genomför egenkontroll system på varje arbetsplats. PERs kontrollplan samt kvalitetsdokument.
Upplärning:
Nya lärlingar får gå med rutinerade plattsättare så att de kan lära sig viktiga detaljer i arbetet.


Miljöprogram
Material som vi använder i vår produktion skall ha minimal miljöpåverkan och möjlighet till fullständig återanvändning eller återvinning
Vår verksamhet skall ge minimala bieffekter på såväl den inre som den yttre miljön
Vi skall utöver gällande miljökrav, normer och förväntningar arbeta för ständiga förbättringar på miljöområdet
Målmedveten hänsyn till de anställdas säkerhet och hälsa
Varje anställd skall visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet
Kontinuerlig utbildning och erfarenhetsåterföring är en naturlig del i vårt miljöarbete
Personlig skyddsutrustning: varje anställd är skyldig att se till att erfoderlig skyddsutrustning finns till hands.
Miljöansvarig kontaktas för komplettering